بررسی ارزش و کارایی «برهان قوه و فعل» در اثبات هیولای اولی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده: «برهان قوه و فعل» یکی از براهین مشهور ابن­سینا در اثبات هیولای اولی است.او با این برهان ثابت می­نماید که در اشیاء دو حیثیت واقعی وجود دارد؛ یک حیثیت آن است که به موجب آن، اشیا همان‌اند که هستند و آن حیثیت صوری آنها است و به موجب حیثیت دیگر، همان‌اند که می‌توانند شئ دیگر شوند که همان حیثیت هیولایی آنها است.
اما به نظر می­رسد با وجود اشکال­های متعدد و دیدگاه­های مخالفی که در برابر این برهان طرح گردیده لازم است که بار دیگر تحلیل وبررسی دقیق­تری در تبیین ارزش و کارایی این برهان، انجام گیرد.  لذا مقاله حاضر با طرح این سؤال که تا چه اندازه می­توان به کارایی و ارزش این برهان در اثبات هیولای اولی اعتماد نمود؟ به جستجوی پاسخ آن پرداخته و با نقد و بررسی اشکالات وارده بر این برهان، آن را در اثبات هیولای اولی کافی ندانسته و ارزشی نسبی و نه مطلق را برای این برهان قائل است.
 

کلیدواژه‌ها