آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

14

تعداد شماره‌ها

42

تعداد مقالات

325

تعداد نویسندگان

 161

تعداد مشاهده مقاله

 89,228

تعداد دریافت فایل مقاله

 157,135

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 47- پاییز 1400 - شماره پیاپی 47، آذر 1400، صفحه 1-188 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول
دوره انتشار
فصلنامه