ابن عباس در زمان حیات رسول خدا (ص) و نقش وی در روایات میان اهل تسنن و تشیع

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
ابن عباس به دلیل دارا بودن شخصیتی ممتاز و عالی میان مسلمین از جمله افرادیست که از طفولیت مورد توجه بوده و کوچکی سنش موجب نگردیده تا به روایات او اعتنا نشود هرچند در هنگام وفات رسول خدا (ص) 10 یا 13 سال سن داشته است. ودر میان کتب هر دو فرقه(شیعه واهل تسنن)روایات زیادی در فضائل و مناقب او وارد گردیده است ، هرچند در میان احادیث شیعه روایاتی بر قدح این شخصیت میابیم اما با تامل در سیره عملی و رفتاری ابن عباس واضح ومبرهن میگردد که این شخصیت از مدافعان و یاران امیرالمومنین و اولاد طاهرینش بوده است ، مضافا بر اینکه همگی این روایات دارای ضعف سند و اشکال می­باشند.