ماهیت علم و تکنولوژی و نسبت آن با دین

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

نشست علم و تکنولوژی، خردادماه 89  در دانشگاه باقرالعلوم(ع) با حضور اساتید و دانشجویان و سخنرانی حجة‌الاسلام و المسلمین میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد که گزیده صحبت‌های استاد به این شرح است: این موضوع، برای دنیای اسلام و به ویژه کشور ما، ضرورت عینی دارد. ما در وضعیت رقابت تمدنی‌ای که با غرب داریم، باید جایگاه خودمان را با عقلانیت غرب (اعم از عقلانیت بنیادی، راهبردی و کاربردی آن و عقلانیت نظری و تجربی) و فناوری‌های آن (اعم از سخت و نرم) مشخص کنیم. در این رقابت تمدنی، ما نیازمند یک عمل‌گرایی هوشمند و بحث‌های بنیادی و اساسی هستیم. در اینجا؛ یکی از مباحث بنیادی و اساسی را مطرح می‌کنیم که نوع رویارویی ما با غرب را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها