شاخص‌های حاکم و زمامدار در نظام سیاسی پیشرفته از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت اللهخامنه ای

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
موضوع مقاله حاضر، شاخص­های حاکم و زمامدار در نظام سیاسی پیشرفته از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه­ای است. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، با رعایت شاخص­هایی توسط ارکان و نهادهایش، نظام سیاسی پیشرفته تلقی خواهد شد. مهم­ترین و عالی­ترین نهاد در این نظام، رهبری ولی­فقیه به عنوان حاکم و زمامدار است. اگر در نظامی، بالاترین مقام در رأس، شاخص­های برجسته و متعالی داشته باشد، بقیه نهادها را به صلاح و راه درست هدایت خواهد کرد. امام خمینی(ره) و آیت­الله خامنه­ای، برای رهبر نظام سیاسی پیشرفته که همان ولی­فقیه است، شاخص­های لازم و واجبی را برشمرده­اند، از جمله «علم فقاهت و اجتهاد، صفت عدالت و تقوا، توان مدیریت». با وجود این شاخص­ها در فردی، وی شایسته رهبری و حکومت نظام سیاسی اسلامی است.
 

کلیدواژه‌ها