بررسی ساختاری ـ مضمونی دلالت‌های سیاسی سوره مبارکه انفال

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشجوی ارشد

چکیده

جنگ و صلح از مهمترین مباحث سیاسی است که در سوره مبارکه انفال بدان پرداخته شده است. اسلام جنگ و درگیری را اصل نمی‎داند، بلکه بنا بر ضرورت بدان روی می‎آورد. جهاد در اسلام نه برای تحمیل عقیده و اجباراکراه مردم به قبول اسلام، بلکه در راه خدا و برای تحقق ارزش‎های انسانی و رفع موانع تعقل و اندیشه است. بررسی و مطالعه سوره‎های قرآن کریم خصوصا سوره مبارکه انفال نشان می‎دهد  که اسلام صلح عزت مندانه را بر جنگ مقدم داشته است. البته در همین سوره جامعه اسلامی را به هوشیاری و هرگونه آمادگی دفاعی و نظامی در دوران صلح در برابر جبهه باطل فرا خوانده است.

کلیدواژه‌ها