نظام‌های سیاسی در تفسیر سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشجوی ارشد

چکیده

حضرت امام خمینی(ره) رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حرکت انقلابی خود را با پشتوانه قرآن کریم به انجام رساندند و در این مسیر با توجه به تفاسیری سیاسی که از آیات الهی ارائه دادند، به این حرکت عظیم مشروعیتی الهی بخشیدند. بنابراین مسأله مقاله حاضر این است که امام خمینی(ره) در تفسیری که از قرآن ارائه داده‌اند چگونه نظام‌های سیاسی قرآنی را مطرح کرده‌اند؟ (مسأله). البته این امر منوط است به عرضه سوالات به تفسیر سیاسی امام خمینی(ره) و استخراج پاسخ مناسب که در این تحقیق با روش تیندر این امر صورت پذیرفته است (روش). گونه شناسی نظام‌های قرآنی و تقسیم آنها به نظام‌های حق و باطل و همچنین بیان کارویژه‌های مخصوص به هر کدام از این نوع نظام‌ها از اهم نکات به دست آمده در این مقاله می‌باشد. از جمله مهمترین کارکردهای نظام‌های سیاسی حق‌محور می‌توان به، دعوت مردم به توحید و قیام برای خداوند و برپایی عدالت در جامعه اشاره نمود و همچنین از جمله اصلی‌ترین کارکردهای نظام‌های باطل می‌توان به ایجاد فساد در روی زمین اشاره کرد (یافته‌ها). از آنجایی که موضوع نظام‌های سیاسی و کارکردهای آنها را می‌خواهیم به تفسیر سیاسی امام خمینی(ره) عرضه کرده و مسائل آن را استخراج کنیم بنابراین با در دست داشتن برخی پیش فرض‌ها از جمله جامعیت و جاودانگی قرآن کریم و با هدف به تصویر کشیدن مرجعیت علمی آیات الهی، قدم در این مسیر نهاده‌ایم (هدف).

کلیدواژه‌ها