جهانى شدن و امنیّت فرهنگی جمهورى اسلامى ایران

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشجوی ارشد

چکیده

جهانى شدن با رشد و گسترش تکنولوژى ارتباطات و اطلاعات، کشورها را در سطوح مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و امنیّتى، تحت تأثیر قرار داده است؛ این تأثیرات مى‏تواند به صورت، محدودیّت‏ها و فرصت‏ها ظاهر شود. پیامدها و تأثیرات آن بر امنیّت فرهنگی جمهورى اسلامى ایران نیز از یک سو مى‏تواند فرصت‏ها و امکاناتى را نظیر افزایش آگاهى‏هاى عمومى، فراهم شدن امکان بهره برداری ازتجارب و دستاوردهای جهانی، معرفی و ترویج زبان فارسی و فرهنگ ایرانی - اسلامی باشد واز سوى دیگر با ایجاد محدودیّت‏ها و چالش‏هاى امنیّتى در زمینه قومیّت،هویّت، ارزش‏ها و با هدف همگن‏سازى و یک‏دست نمودن جهان از طریق جهانی کردن کالاهاى مصرفى و ارزش‎های خاص فرهنگى، سعى دارد تا علاوه بر عالمگیر ساختن ارزش‏ها و الگوهاى زندگى و رفتارى خود، همچنان سردمدار نظام الگوی خاص فرهنگی باشد.

کلیدواژه‌ها