بازنمایی ارتباط والدین با فرزندان جوان، مطالعه انتقادی فیلم «کوچه بی‎نام

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

10.22081/fpq.2017.66628

چکیده

بدون تردید بزرگترین رمز تکامل انسان و مهم ترین عامل موفقیت در تربیت انسان، خانواده و روابط بین اعضای آن است و ارتباط با فرزند یکی از مهم‎‎ترین و سرنوشت‎‎سازترین ارتباط‎‎ها و نیازمند برنامه پویا و فراگیر برای پاسداری از خانواده است. در جامعه اسلامی ‌انتظار می‎‎رود سینما به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی کشور، بر اساس الگوی سبک زندگی اسلامی بازنمایی صحیحی از ارتباط والدین با فرزندان ارائه نماید. در بین آثار سینمایی بیشترین چالش‌ها در ارتباط بین والدین و فرزندان در سنین جوانی نمایش داده می‌شود. سوال اصلی این مقاله این است که فیلم سینمایی «کوچه بی نام»، ارتباط والدین با فرزندان جوان را چگونه بازنمایی کرده و این بازنمایی تا چه حد با آموزه‌های اسلامی در این خصوص منطبق است. بدین منظور، ابتدا از میان متون مختلف دینی، سبک اسلامی ارتباط والدین با فرزند جوان و تمامی ملاک‌ها، اصول و جلوه‌های این ارتباط استخراج شده است. سپس با تحلیل نشانه‌شناختی فیلم سینمایی «کوچه بی نام»، نوع بازنمایی این فیلم از ارتباط والدین با فرزندان جوان و میزان انطباق یا فاصله آن با آموزه‌های اسلامی در زمینه ارتباط والدین با فرزندان را از طریق تحلیل رمزگان جان فیسک بررسی می‌شود. طبق این بررسی مشخص می‌شود که فیلم با بکارگیری رمزهای فنی و اجتماعی، در خدمت بازنمایی دو نوع رابطه استبدادی (مادر) و سهل‌گیرانه (پدر) با فرزندان و برجسته سازی سبک ارتباطی سهل‌گیرانه و به نوعی فرزندسالاری است.

کلیدواژه‌ها