آثار اخلاقی حفظ حرمت انسانی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2018.69822

چکیده

آبرو یا حرمت، یعنی ایستادگی در مقابل دنیا و وساوس آن، انسان مومن و با اراده، به برکت آبرو و حرمتی که برای خود کسب کرده در مقابل این وسوسه‎ها می‎ایستد و خود را اسیر لذات زود گذر آن نمی‎کند. در این مقاله به کمک آیات و روایات، آثار و برکات حفظ این گنج ارزشمند یعنی حرمت و آبروی انسان بیان می‎شود و در ابتدا، آثاراجتماعی و در ادامه آثار فردی حفظ آبرو مورد بررسی قرار می‎گیرد. از جمله آثار فردی حفظ آبرو، می‎توان به احساس شخصیت در هر انسانی اشاره کرد. همچنین، مدیریت و کنترل شهوت از جمله آثار فردی حفظ حرمت هستند که آبرو داری چنین برکات فردی را در پی دارد. در بخش آثار اجتماعی نیز برکاتی مثل ایجاد تعاملات و روابط اجتماعی بوجود می‎آید، علاوه بر اینکه حسن ظن در اجتماع به مردم القا می‎شود و روابط همسایگی و آداب آن نیز با امنیت و بخوبی رعایت می‎شود که این‎ها همگی از آثار اجتماعی حفظ حرمت‎ها و آبرو داری در جامعه می‎باشد. در این موارد از آیات و روایات نیز برای تایید و برکت پژوهش استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها