اجتهاد شیعی و روش‌شناسی فقه اجتماعی

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69869

چکیده

اجتهاد به مثابه موتور محرکه علوم اسلامی در طول تاریخ تلاش کرده است که مبتنی بر مبانی اسلامی به استنباط صحیح و روشمند دست پیدا کند. از سوی دیگر وجود ادوار مختلف فقه، نشان‌دهنده پویایی اجتهاد است. اما در عصر حضور حکومت اسلامی و مسائل آن، اجتهاد دارای مؤلفه‌های موضوع‌شناسی و روش‌شناسی است که از منابع مختص به خود تغذیه می‌کند. البته در علم فقه ماهیتی تجویزی دارد و در علوم دیگر، ابعاد دیگر روش‌شناسی را می‌توان دید. بنابراین مقاله حاضر تلاش می‌کند با یکی دانستن دانش اجتهاد و روش‌شناسی، به صورت اجمالی مراحل تکون و دست‌یابی به آن را نسبت به فقه اجتماعی و دیگر علوم در فرهنگ اسلامی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها