طراحی آینده بر اساس روش تحلیل لایه ‎های علّی (CLA)

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69873

چکیده

شوق انسان به دانستن آینده از قدیم الایام وجود داشته است. از همین روی تلاش برای کشف آن را می‎توان از دوران باستان تا زمان کنونی که در آن زیست می‎کنیم، مشاهده کرد. برخی از اندیشمندان در حوزه علوم انسانی برآنند که سخن گفتن از آینده را در قالب گزاره‎های علمی بیان کنند و آینده مطلوب را به تصویر کشیده و آن را محقق کنند. از همین روی دانش آینده پژوهی گام در میان نهاده است و متکفل تدوین آن گشته است. روش تحلیل لایه‎های علّی به عنوان یکی از روش‎های ترسیم آینده با بررسی عوامل موثر اجتماعی در شکل دهی به جامعه، می‎تواند، راهی مطلوب در تدوین آن باشد. از همین روی پژوهشگر برآن است که به معرفی این روش پژوهشی بپردازد.

کلیدواژه‌ها