بررسی انتقادی دین از دیدگاه هانس کونگ با توجه به آراء آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72030

چکیده

موضوع دین و نقش آن در زندگی بشر، از جمله مسائلی است که ذهن آدمی را در تمامی اعصار به خود مشغول کرده به طوری که شاید بیشترین مساله‎ای باشد که به آن پرداخته شده است، اهمیت پرداختن به دین از این جهت می‎باشد که پذیرش هر مبنایی در آن زندگی انسان را با تحول بزرگی مواجه می‎کند. به همین دلیل دانشمندان مسیحی و مسلمان، با توجه به اهتمام و توجه، ویژه‎ای که مقوله دین داشته اند، در پی ارائه تعریف صحیحی از آن بوده‎اند تا به وسیله آن بتوانند، خط و سیر زندگی انسان را رقم بزنند، در میان متفکرین مسیحی، هانس کونگ با توجه به جایگاه ویژه خود، دین را با رویکرد خاصی بررسی می‎کند، که با توجه به دیدگاه خود، ادعا می‎کند که می‎توان، شبهات مطرح شده در این باب، که از جانب متفکرین غربی طرح شده است را پاسخ دهد، در میان متفکرین اسلامی نیز آیت الله جوادی به این مهم به طور مفصل پرداخته اند، از آنجا که نظرات هانس کونگ با نقدها و اشکالاتی مواجه است، لازم است با نگاه انتقادی از منظری منطقی و صحیح به آن پرداخته شود، نگارنده در این مقاله به بررسی دین از دیدگاه هانس کونگ و آیت الله جوادی می‎پردازد، سپس با توجه به آراء آیت الله جوادی، نظرات هانس کونگ را نقد می‎کند.

کلیدواژه‌ها