اختلاف حکماء و متکلمین درتفسیر معنای قدرت

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72032

چکیده

یکی از مباحث مهم در علم کلام و فلسفه بحث از صفات الهی از جمله صفت قدرت می‎باشد که در تفسیر آن بین فلاسفه و متکلمین اختلاف زیادی به چشم می‎خورد. در طول تاریخ بین حکماء و علمای علم کلام در چگونگی تفسیر معنای قدرت نزاع وجود داشته است به گونه‎ای که متکلمین بر آن شده اند که فلاسفه را منکر قادریت خداوند بدانند. اما به نظر می‎رسد فلاسفه علاوه بر اینکه خداوند را قادر می‎دانند تفسیر صحیحی هم از قدرت ارائه داده اند که متناسب با مقام ذات خداوند است و تفسیر متکلمین را مورد خدشه قرار می‎دهد و رد می‎کند. آنچه که اهمیت بررسی تفسیر قدرت بین این دو دسته را دو چندان می‎کند این است که به هر شکل که قدرت تفسیر شود، با همان کیفیت باید آن را برای خداوند اثبات کنیم به همین خاطر اگر در بردارنده نقص باشد این نقص به ذات خداوند راه پیدا خواهد کرد. به همین جهت در این پژوهش نظرات حکماء و متکلمین مورد بررسی قرار می‎گیرد تا تفسیر صحیح از معنای قدرت روشن گردد.

کلیدواژه‌ها