احیای تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی; و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، همه اهداف انقلاب اسلامی اعم از آزادی، استقلال، برپایی حکومت اسلامی و مبارزه با ظالمان و مستکبران، در نسبت با یک هدف واحد به نام تمدن اسلامی تعریف می‎شود. این مساله اهمیت پرداختن به مقوله احیای تمدن اسلامی را به خوبی روشن می‎کند. در همین راستا به بررسی اندیشه‎های حضرت امام خمینی; و مقام معظم رهبری پرداختیم تا ابعاد موضوع را در رویکرد تمدنی ایشان بررسی نماییم. جایگاه سیاسی اجتماعی امام; و رهبر معظم انقلاب در هدایت جامعه امروز مسلمین، دلیل گزینش ایشان از میان دیگر اندیشمندان مسلمانی است که در زمینه تمدن اسلامی صاحبنظراند.
برای این منظور مجموع دیدگاه‌های ایشان را در 4 حوزه ارائه کرده‌ایم که عبارتند از: راهکارهای احیای تمدن اسلامی، ضرورت‌ها، چشم انداز و در نهایت دشمنانی که برای جریان احیای تمدن اسلامی ایجاد چالش و خطر می‎کنند. به عقیده نگارنده تبیین امام و رهبری از مقوله احیای تمدن اسلامی و راهکارهایی که در این زمینه ارائه می‎کنند، نتیجه رویکرد نظری-فرهنگی ایشان به مفهوم تمدن است.

کلیدواژه‌ها