عامل و ساخت در اندیشه اجتماعی آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

بحث عامل وساخت یکی ازمباحث اساسی وتاثیرگذار در علوم اجتماعی است و همواره  بین اندیشمندان اجتماعی و فلاسفه مطرح بوده است و در این میان  تحلیل موضوع از منظر علمای اسلام راهی برای ارائه دیدگاه اسلامی در این خصوص به حساب می‌آید که با توجه به ذوابعاد بودن حضرت آیت الله جوادی آملی به یقین، شناختی در خور اهمیت از دیدگاه اسلامی را می‌تواند برای ما نمایان سازد. آنچه از بررسی آراء و اندیشه‎های علامه به دست آمد ناظر به رویکرد تلفیقی عامل و ساخت می‎باشد. ایشان در کنار تاثیرات ساخت بر کنشگران، متقابلا به آزادی عمل فرد و تاثیر وی بر ساخت‎ها نیز قائل هستند گرچه به نظر می‎رسد علامه به ساخت بیشتر از عامل توجه دارد ولی در برخی از موارد عامل را فائق بر ساخت می‎داند. با توجه به گستردگی آثار علامه، این تحقیق بیشتر بر آثار تفسیری ایشان تاکید دارد و از تحلیل محتوای کیفی بهره می‎برد

کلیدواژه‌ها