بررسی انتقادی کتاب «تضاد مفاتیح الجنان با قرآن» و اشکالات آن

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

ازآنجاکه شبهات می‌تواند ویران‌کننده‌ی مبانی یک بینش، دین، ایدئولوژی و ... باشد. بر مدعیان و طرفداران آن دین یا مذهب لازم است با پاسخ و رفع شبهات، از بروز این جریان جلوگیری کنند و این امر میسر نخواهد بود مگر زمانی که اشکالات و شبهات مطرح‌شده شناخته شود و تلاش لازم برای پاسخ به آنها صورت پذیرد.نوشتار حاضر نیز در راستای این مسئله و با تکیه‌بر پایان‌نامه‌ی «نقد و بررسی کتاب تضاد مفاتیح‌الجنان با قرآن» به معرفی کتاب«تضاد مفاتیح‌الجنان با قرآن» به قلم آقای برقعی، که دربردارنده‌ی شبهات اعتقادی و کلامی است، می‌پردازد و مختصری از اشکالات این کتاب را مطرح و پاسخ می‌دهد و در انتها، نتایج به‌دست آمده از پایان‌نامه‌ی مذکور را بیان می‌دارد و مشخص می‌کند که عموم شبهات مطرح‌شده در این کتاب وارد نیست.
 

کلیدواژه‌ها