تحزب از منظر امام خمینی4 و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
نظام مردم­سالار جمهوری اسلامی ایران همچون هر نظام مردم­سالار دیگری، عنایت ویژه­ای به موضوع تحزب داشته است و آزادی احزاب یکی از وعده­هایی بود که از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبران انقلاب، بر آن تاکید می‌شد. بر این اساس یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامیبه آزادی فعالیت احزاب در نظام جمهوری اسلامی اختصاص یافت و قوانینی هم به منظور ضابطه­مندسازی فعالیت احزاب و جلوگیری از سوء استفاده از فضای آزادی احزاب به تصویب رسید. در این میان با توجه به نقشی که رهبران انقلاب در تدوین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و ترسیم خطوط کلی حرکت انقلاب و نظام اسلامی دارند، اطلاع از موضع این رهبران نسبت به موضوعات مهم همچون «تحزب» یک ضرورت به شمار می‌رود. مقاله «تحزب از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری» به روش توصیفی-تاریخی تلاش کرده است تا با مراجعه به منابع و اسناد معتبری که در برگیرنده دیدگاه­ها و مواضع رهبران انقلاب نسبت به موضوع تحزب می‌باشد، دیدگاه امام خمینی4 و مقام معظم رهبری را در این زمینه به دست بیاورد که در مجموع به این نتیجه رسیده است که هر دو بزرگوار نسبت به اصل «تحزب» نگاه مثبتی دارند و دیدگاه­های مخالفی هم که در این زمینه ممکن است مطرح شود، مخالفت با اصل تحزب نبوده بلکه مربوط به امور دیگری بوده است که به صورت ضمنی به ناکارآمدی فعالیت احزاب در جامعه منجر می­شود و در نتیجه این مخالفت­ها هم، گامی در جهت تقویت تحزب بوده است.
 

کلیدواژه‌ها