مقایسه سیستم روحانیت بعد از مشروطه بابعد از انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
روحانیت به عنوان یکی از زیر سیستم­های(sab system) اجتماعی ایران در تعامل با محیط خارجی علاوه بر تاثیرگذاری از آن متاثر نیز می­باشد. در این میان حرکت سیاسی- اجتماعی مشروطه و انقلاب اسلامی و نقش تاثیرگذار روحانیت در آن دو، پرسش از نتایج آن بر ساختار و کارکردهای روحانیت را در ذهن می­پروراند؛ سوالی که پاسخ به آن بهره­های فراوانی را در پیش بینی تحولات آتی روابط روحانیت و نظام سیاسی در اختیار محققین جامعه شناسی سیاسی قرار می­دهد. روحانیت با شکست مشروطه تلاش نمود تا به ساختار پراکنده خویش وحدت بخشد و با انتقال مرجعیت به ایران خود را به مرکز تحولات نزدیک­تر نماید. از نظر کارکردی نیز شاهد تقلیل در کارکردهای روحانیت هستیم. در حالی که با وقوع انقلاب اسلامی ساختار اقتداری و سازمانی روحانیت دچار تحول عظیمی شده و کارکردهایش گسترده­تر گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها