تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده
یکی از سؤال‌هایی که دربارة نظریه ولایت فقیه مطرح می‌شود این است که جایگاه مراجع بزرگوار تقلید و مجتهدان دیگر غیر از ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست؟
نگارنده معتقد است که بروز برخی مسائل مستحدثه، مثل امکان تحریم حج از سوی برخی مراجع، همچنین اختلاف‌هایی که به طور معمول، هر سال در ثبوت رؤیت هلال ایجاد می‌شود و بازتاب منفی آن در جامعه اسلامی، ضرورت پرداختن به این بحث را بیشتر می‌کند.
در این مقاله، تلاش شده است تا دایره اختیارات مراجع بزرگوار تقلید در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، با توجه به آرای آنها و نظر‌های حضرت امام(ره) بررسی شود. در این راستا، این مسئله تبیین شد که حوزه نفوذ فتاوای مراجع بزرگوار (غیر از ولی فقیه) مربوط به حوزه فردی است و مسائل اجتماعی در صلاحیت کسی است که به عنوان ولی فقیه در رأس قرار دارد. در این باره به مسائل و مصادیق مختلفی می‌توان اشاره نمود، مثل مسئله ثبوت اول ماه، دریافت وجوه‌های شرعی، اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین مربوط به معامله‌های بانکی، مثل سود یا دیرکرد اقساط، حلال یا حرام بودن خوردن آبزیان، مثل ماهی اوزون برون، خاویار و غیره. البته در این مقاله فقط یکی از مصادیق، یعنی مسئله ثبوت اول ماه بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها