نقش رسانه در تبیین هویت دینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

بحران هویت که امروزه گریبان گیر انسان غربی شده، برآیند دیدگاه مادیگرایانه انسان به زندگی و بی‌توجهی به پدیده وحی و دین است. نسل جوان بیشتر از دیگران با بحران هویت روبه‌رو است. با ارزیابی و تحلیل عوامل و عناصر آسیب‌زا در نسل جوان می‌توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال‌های کودکی و نوجوانی زمینه‌ساز دوری از هویت دینی آنان می‌شود. جوان برای کسب هویت از عوامل گوناگونی همچون خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه‌های گروهی و مطبوعات متأثر است. از سوی دیگر از آنجا که تقویت هویت دینی نقطه مقابل و راهکار اصلی برای مقابله با بحران هویت می‌باشد هر تلاش و کوششی که در این راستا صورت گیرد در واقع یک نوع مقابله و مبارزه برای از بین بردن بحران هویت در نسل جوان و امیدوار ساختن این نسل به آینده و اعتماد و اتکا به گذشته خویش می‌باشد.امروزه تاثیر رسانه ها برافکار عمومی بر کسی پوشیده نیست وصاحبان شبکه ها و رسانه های جهانی با استفاده از این ابزار کارامد به دنبال تخریب فرهنگ و هویت بومی ودینی کشورهای مورد نظرهستند.در این مقاله سعی میکنیم تا با تبیین شاخصه ها و راههای تقویت هویت دینی،راهکارهایی برای شکل گیری و تقویت هویت دینی در برنامه های رسانه تبیین گردد.
 

کلیدواژه‌ها