ظرفیت‌های سیاسی حج از دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

دغدغه‎ی این پژوهش پرداختن به ظرفیت‎های سیاسی حج از منظر امام خمینی; است. زیرا حج از منظر ایشان فراتر از یک عبادت صرف است و بلکه دارای ابعاد سیاسی اجتماعی نیز می‎باشد که می‎تواند پاسخگوی بحران‎های موجود در عالم اسلام باشد.. مهم‌ترین ظرفیت‌های سیاسی حج از منظر امام; عبارتند از: حج محل تحکیم و وحدت بین مسلمین، چاره جویی و حل مشکلات مسلمین، مطرح کردن انقلاب ایران به عنوان الگو، تبلیغات و بیدارگری و هشدار در مورد توطئه‌های استکبار، کانون برائت و مبارزه علیه استکبار. می‎باشد.
 

کلیدواژه‌ها