مروری بـر فاصلـه میـان نسلها، علل و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

در طول تاریخ بشریت همواره توالی نسلها وجود داشته است. گروهی میآیند و اثراتی


از خود بر جای گذاشته و آرام آرام جای خویش را به فرزندان و افراد جدید میدهند و


این امری طبیعی است؛ اما سؤال این است که، چه قدر ارتباط بین این رفت و آمدها


وجود دارد و عوامل تهدیدکننده و راهکارهای کاهش آنها چیست؟ در این نوشته سعی


شده که علاوه بر بررسی برخی علل فاصله میان نسلها، راهکارهای لازم در حوزه نظر


و عمل نیز بیان شود تا بسترهای مناسب و بیشتر اعتلای ایران اسلامی فراهم آید. 

کلیدواژه‌ها