مفهوم‌شناسی سبک زندگی انسان منتظر

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

چکیده

هر انسانی در زندگی خود هدفی راانتخاب می‎کند وسعی می‎کند تا تمام تلاش‌ها و سختی کشیدن‌هایش در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گیرد و این باعث می‎شود که زندگی انسان معنادار شود و ارزش پیدا کند.
در چشم انداز مهدویت، بهترین هدفی که آدمی می‎تواند برای زندگی خود در نظر بگیرد و در راستای تحقق آن تلاش کند، همان عبودیت خداوند است و برای رسیدن به این هدف و تحقق آن در زندگی خداوند راهی را به انسانها معرفی کرده و آن حجت‌های الهی و امامان معصوم(علیهم السلام) هستند که اراده‌ی خداوند را تحقق می‎بخشند و برای قرب به خدا تنها راه محسوب می‎شوند، در واقع پس از آنکه ما در مسیر ولایت خداوند قرار گرفتیم، از طاغوت‌ها و بیراهه‌ها جدا شده‌ایم.
ما باید امام عصر و زمان خود را بشناسیم و با او همراه شویم و اکنون که امام زمان ما در غیبت به سر می‎برند و ما منتظر ظهور ایشان هستیم زندگی خود را باید آنگونه که شایسته‌ی یک انسان منتظر است قرار دهیم لذا سؤال اصلی این مقاله این است که (مفهوم سبک زندگی یک انسان منتظر چیست؟) و برای دستیابی به پاسخ این سؤال معنای سبک زندگی و انتظار از دیدگاه نظریه پردازان و همچنین آیات و روایات بیان شده و با تلفیق این دو سبک زندگی انسان منتظر استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها