بررسی آیه تطهیر در تفاسیر شیعه و سنی

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشجو

چکیده

سوره احزاب سوره‌ای مدنی است که حاوی آیات تاریخی ویژه حوادث صدر اسلام هست. این سوره دربردارنده آیاتی در مورد واقعه مهم جنگ احزاب، سنت‌های تاریخی و همچنین آیه تطهیر است. آیه تطهیر از آیات محکم کلام‌الله مجید است که علاوه بر روایات فراوان شیعه، به گواهی احادیث بی‌شمار منقول از طریق اهل سنت نیز در شأن پنج‌تن آل عبا نازل ‌شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقاط افتراق شیعه و سنی درباره آیه تطهیر هست. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین تفاسیر شیعی و سنی در ارتباط با آیه تطهیر وجود دارد؟ نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در تفسیر بعضی از آیات، اختلافاتی وجود دارد ازجمله درباره آیه تطهیر که مفسران شیعه همچون طبرسی و علامه طباطبایی معتقد به عصمت اهل‌بیت هستند و این آیه را به اهل‌بیت نسبت می‌دهند ولی مفسران سنی معتقدند که این آیه در مورد زنان پیامبر نازل‌شده است.