بنی‌امیه و روایات وارده در ذم آن‌ها

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشجو

چکیده

خاندانبنی‌امیه از قبیله قریش و در جد اعلای خود (عبد مناف) با بنی‌هاشم مشترکهستند. این خاندان با رسالت حضرت محمد9 مخالفت کردند و به حاشیه رانده شدند و در دوران پیامبر اسلام9، مقام و شوکت خود را از دست دادند اما با روی کار آمدن خلیفه سوم دوباره قدرت یافتند و در سال 41 ه.ق حکومت اموی توسط معاویه بنا نهاده شد و تا سال 132 ه.ق ادامه یافت. نوشتار حاضر به گزارش احادیثی می‌پردازد که پیامبر اعظم9 و پیشوایان معصوم: در آن‌ها خواستار عدم پیروی مردم از بنی‌امیه شدند و خاندان بنی‌امیه ـ‌ به‌ویژه معاویه ـ‌ را مورد لعن و نفرین قرار دادند و مذمت‌های گوناگونی (مانند خروج از ملت اسلام و معرفی معاویه به‌عنوان اولین تغییردهنده سنت نبوی9) در مورد آن‌ها بیان کرده‌اند.