پیامدهای بازی‎های دیجیتالی نقش‎آفرینی برخط

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشجو

10.22081/fpq.2017.66633

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تأثیرپذیری همه شئون زندگی از آن، نگاه دقیق‌تر به مسائل برآمده از آن امری ضروری است. از جمله مسائل مهم و متاثر از تکنولوژی، مسأله بازی‌های دیجیتالی است. بازی‌های دیجیتالی به عنوان رسانه‌ای تعاملی با داشتن ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد، حجم عظیمی از مخاطبان را جذب کرده و با توجه به ابعاد موجود در متن هر بازی، به طور خودآگاه و ناخودآگاه، کاربران را تحت تاثیرات و پیامدهای برنامه‌ریزی شده‌ای قرار می‌دهند. از جمله مهم‌ترین تاثیرات و پیامدهای بازی‌های دیجیتالی، آثار و تبعات زیستی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و روانی- تربیتی آن بر کاربران است. در این پژوهش با توجه به تعدد آثار و تبعات بازی‌های دیجیتالی و همچنین تفاوت آن‌ها در میزان تأثیرگذاری بر کاربران، ژانر بازی‌های دیجیتالی نقش­آفرینی برخط، به عنوان نمونه‌ای جامع از میان ژانرهای دیگر انتخاب شده است تا با مطالعه آن به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که:
* پیامدهای بازی‌های دیجیتالی نقش آفرینی برخط چیست؟
به منظور پاسخ به سؤال فوق، با بهره­گیری از نمونه­گیری نظری، 19 نفر از کاربران حرفه‌ای ژانر نقش آفرینی برخط که با عناوین متعددی از بازی‌های این ژانر به خصوص بازی «دنیای وارکرافت»  در ارتباط بوده‌اند انتخاب و داده­های مورد نیاز تحقیق از آنان گردآوری شد. با عنایت به هدفمند بودن راهبرد نمونه­گیری در این تحقیق، فرایند گردآوری داده­ها تا اطمینان از اشباع و تواتر اطلاعات ادامه یافت. تحلیل داده­های تحقیق با روش گراندد تئوری نشان داد که عناوین مطرح موجود در بازی‎های دیجیتالی نقش آفرینی برخط، دارای پیامدهای خاصی نظیر هویت پذیری، آسیب‎های خاص جسمانی و پیامدهایی دیگر است که در صورت عدم مدیریت صحیح فرآیند انجام این نوع از بازی‌ها نتایج نامطلوبی را برای کاربران به امغان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها