بررسی مناسبات سفیانیان با قبایل جزیره العرب

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2018.66710

چکیده

اموی‌ها از ابتدا در برابر دعوت اسلامی ایستادند و با رسول خدا9 جنگیدند اما پس از فتح مکه به‌اجبار مسلمان شدند. بعد از رحلت پیامبر اکرم9 و با توجه به ساختار نظام قبیله‌ای که در جزیرة‌العرب قبل از اسلام وجود داشت، بنی‌امیه توانستند بار دیگر آن را تجدید کنند و به‌مرور وارد عرصه سیاسی شوند و پس از قتل عثمان با امام علی7 درافتادند و با تجدید اشرافیت وبرتری قبایل عرب برای نخستین بار خلافت را از آن خود کردند. پس از فتوحات اسلامی، قبایل شمالی و جنوبی به عراق و شام مهاجرت کردند و در صف‌بندی عراق و شام سهیم شدند. هر دو گروه قبایل شمالی و جنوبی در دورویة همراهی و مخالفت با وی شرکت داشتند. قبایل بزرگ شمالی همچون قریش، اوس و خزرج (انصار)، یهود، بنی تمیم و...؛ قبایل جنوبی همچون همدان، طی، مذحج، کنده و...؛ که در زمان حیات پیامبر 9 و خلفای اولیه به‌ویژه در فتوحات نقش اساسی داشته‌اند، در کنار هم در تمامی تحولات دوران خلافت امویان نیز شرکت داشتند.

کلیدواژه‌ها