بررسی تطبیقی عالم مثال و برزخ

نوع مقاله : فلسفی کلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2018.69825

چکیده

در طول تاریخ عالم مثال و برزخ مخالفان و موافقان سرسختی داشته است. ملاصدرا براساس مبانی حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، نقش و فاعلیت نفس و تجرد خیال، عالم مثال و برزخ را تبیین نموده است. در مقابل مرحوم مجلسی سخنی از عالم مثال به میان نیاورده است و فقط با تکیه بر ادله‎ی نقلی به اثبات و بیان ویژگی‎های برزخ پرداخته است. در این مقاله به ارزیابی دو نظر، نقاط اشتراک و افتراق آن‎ها پرداخته می‎شود و نگارنده نظریه ملاصدرا را پذیرفتنی می‎یابد و درستی آن را با برهان اثبات می‎کند.

کلیدواژه‌ها