دولت اسلامی و سنجش میزان تاثیر آن در ایجاد تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2018.69838

چکیده

مقاله حاضر به تبیین مؤلفه‎های شکل گیری دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله) و سپس به تبیین نظری سنجش میزان تاثیر این مؤلفه‎ها بر تمدن نوین اسلامی می‎پردازد. (مسأله) در این مقاله چیستی مؤلفه‎های تشکیل دولت اسلامی در اندیشه ایشان، با بکارگیری نرم افزار MAXQDA بررسی شده است و سپس بوسیله روش نظری داده بنیاد میزان تاثیر این مؤلفه‎ها در تحقق تمدن نوین اسلامی بعنوان آخرین مرحله تمدنی مورد بررسی قرار گرفته شده است.(روش) ایجاد دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری دارای جایگاهی مهم و کلیدی می‎باشد. و دولت اسلامی ابزاری برای تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به حیات طیبه می‌باشد که در آن پیشرفت‎های مادی و معنوی در جامعه محقق خواهد شد. اینکه از نظر مقام معظم رهبری مؤلفه‎های تحقق دولت مطلوب اسلامی چیست و چه مؤلفه‎هایی برای ایجاد چنین دولت مطلوبی ضرورت دارد و اینکه میزان تاثیر این مؤلفه‎ها برای تحقق تمدن نوین اسلامی در چه سطحی از ضرورت است نیازمند بررسی و پژوهش می‎باشد. با توجه به بررسی سخنان مقام معظم رهبری درباره ماهیت، ضرورت، هدف و منابع و مبانی نظری تحقق دولت اسلامی در کشور، مؤلفه‎های لازم در تحقق دولت اسلامی را می‎توان نتیجه گرفت. ایشان معتقد هستند جهت تحقق دولت اسلامی که لازمة ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن به حیات طیبه در می‎باشد، باید در سه سطح ساختاری، محتوانی و انسانی مؤلفه‎ها استخراج گردیده و به کارگرفته شوند. اگر این مؤلفه‎ها در هر سه سطح ایجاد شوند در آن صورت علاوه بر ایجاد دولت اسلامی بعنوان سومین مرحله فرآیند تمدنی، یکی از دو بعد ایجاد تمدن نوین اسلامی که همان بعد ابزاری و سخت افزاری آن است ایجاد گردیده است.