هدف و غایت حرکت انقلاب اسلامی و اهمیت شکل‌گیری دولت اسلامی با توجه به اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.69885

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی (ره) به وقوع پیوست. پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال 1368، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبری این انقلاب را به عهده گرفته و با ادامه راه امام راحل و هدایت جامعه با همان اندیشه، پنج گام را برای انقلاب اسلامی تا رسیدن به اهداف آن برمی‌شمارند که عبارت است از 1- وقوع انقلاب اسلامی که قدم اول بود؛ 2- برپایی نظام اسلامی؛ 3- شکل‌گیری دولت اسلامی؛ 4- ایجاد جامعه یا کشور اسلامی؛ 5- تحقق تمدن نوین اسلامی. با توجه به بیانات معظم له، مراحل اول و دوم تاکنون طی گردیده است و اکنون در مرحله شکل‌گیری دولت اسلامی هستیم، این مرحله به‌نوبه خود دارای پیچیدگی‌هایی است که عبور از آن را سخت نموده است به‌گونه‌ای که هنوز دولت اسلامی با ویژگی‌هایی که رهبر انقلاب بیان داشته‌اند، محقق نگردیده است. انقلاب اسلامی دارای هدف میانی تشکیل جامعه و تمدن اسلامی به‌عنوان بستر و الگو برای هدف نهایی یعنی تربیت انسان و رشد کمال او تا رسیدن به لقا الله است. این مقاله بر مرحله سوم از فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یعنی شکل‌گیری دولت اسلامی، تمرکز دارد. می‌توان بیان نمود که تحول معنوی و اسلامی شدن روش و منش کارگزاران، اصلی‌ترین مؤلفه تشکل دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری است.

کلیدواژه‌ها