واکاوی و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2020.72028

چکیده

یکی از حربه‌هایی که همواره مورد استفاده مخالفان و دشمنان ادیان، خصوصا دین اسلام قرار گرفته، تضعیف اعتقاد نسبت به مساله معاد از طریق ایجاد شبهات گوناگون و القاء ایرادات مختلف بوده است. از جمله تلاش‌هایی که در سال‎های اخیر در این زمینه صورت گرفته، تدوین کتابی به نام «نقد قرآن» توسط دکتر سها است. این کتاب شامل شبهاتی پیرامون مساله قیامت، عدالت خداوند، عدم تناسب جرم و مجازات، حبط اعمال، خلود و نیز بهشت و جهنم، عدم آمرزش مطلق شرک و مسائلی از این دست می‌باشد که آنها را می‎توان در مواردی شبهات مبنایی و در موارد دیگر شبهات بنایی دانست. از نظر سها هیچ یک از استدلال‌های قرآن برای اثبات وجود قیامت و معاد برهان معقول معتبر منطقی نیست بلکه تنها مجادلاتی است که به درد افراد کم‌خرد می‌خورد. با این سخنان سعی سها بر این است که قیامت را نظریه‎ای بداند که برای ترساندن و پذیرفتن دین اسلام به انسان‎ها القا شده است. در این تحقیق که با روش کتابخانه‎ای انجام شده سعی شده است ضمن تامل در آیات قرآن، شبهات مذکور با رویکرد کلامی و فلسفی مورد تحلیل و نقد قرار گیرد و پاسخ‎های مستدلی ارائه گردد که با تامل در نوع شبهات و پاسخ‎های آنها می‎توان گفت غالب شبهات مطرح شده در این کتاب ناشی از عدم تسلط سها نسبت به مفاهیم و آیات قرآن و عدم بررسی تمام آیات در یک موضوع می‎باشد.

کلیدواژه‌ها