مباحث معرفتی تاریخ از دیدگاه آیت‌الله معرفت

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72190

چکیده

معرفت‌شناسی تاریخی، بخشی مهم از فلسفه علم تاریخ است که دانشی درجه‌دو به‌حساب می‌آید. این دانش به معرفت تاریخی و آنچه درنتیجه ارتباط متقابل و برداشت‌های مورخان با واقعیت‌های تاریخ حاصل می‌شود می‌پردازد. فلسفه انتقادی تاریخ، سازوکار پیدایش و تحول علم تاریخ را مدنظر دارد. در مباحث معرفتی تاریخ، مسائل متعددی مطرح است. این مقاله به بررسی برخی مباحث این دانش از دیدگاه آیت‌الله معرفت می‌پردازد. آیت‌الله معرفت، قرآن‌پژوه و مفسر عصر حاضر است که در لابه‌لای مباحث تخصصی خود از مباحث معرفتی تاریخ هم یادکرده است. مسائلی که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد عبارت‌اند از امکان شناخت تاریخی، عوامل مؤثر در شناخت بهتر تاریخ، موانع مؤثر بر شناخت بهتر تاریخ، واقع‌نمایی تاریخی گزاره‌های وحیانی و هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی.

کلیدواژه‌ها