ویژگی‎ها و کارکردهای دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2022.73579

چکیده

دولت اسلامی از نگاه رهبری، دارای ویژگی‎ها و کارکردهایی می‎باشد که در مقاله حاضر با توجه به بیانات و اندیشه‎های معظم له مورد بحث واقع شده است. الهی بودن دولت اسلامی، آن را از دیگر دولت‎ها متمایز کرده است؛ دولتی است که مبتنی بر قهر و غلبه و استیلای ظالمانه نیست. مختص طبقه‎ای نبودن و مردمی بودن از ویژگی‎های دیگر دولت اسلامی بوده که از آن دولتی کریمه ساخته که هدف اساسی دولتمردان و نظام جمهوری اسلامی تأمین نیازهای مردم باشد، امنیت مردم مهم باشد؛ و همچنین برخی ویژگی‎ها را ایجاب و برخی را از خود سلب نماید. دولت اسلامی در قبال مردم و جامعه از منظر مقام معظم رهبری کارکردهای تربیتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد که در هر کدام از این کارکردها، مباحث اسلام و احکام دین مورد توجه بوده و این که از اهداف تشکیل جمهوری اسلامی بوده در این مقاله بدان پرداخته می‎شود. تحقیق حاضر که موضوع پژوهی بوده، از روش تحلیلی بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها