جایگاه اجتماعی زنان در دوره ادریسیان

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.73662

چکیده

شکل گیری و شکست قیام بزرگ «فخ» علیه خلافت عباسی در بین مکه و مدینه در سال 169 هجری، شکل گیری حکومت ادریسیان در مغرب را در پی داشت که حدود دو قرن ادامه یافت و در این مدت توانست مؤلفه‌های مختلفی از ماهیت و چهره تمدن اسلامی را در مرحله اجرا به ظهور و بروز برساند. با توجه به ثبت تاریخی دولت ادریسیان به عنوان اولین دولت شیعی و نقل محافل بودن بحث از جایگاه و اهمیت زن در عصر کنونی، تحلیل و بررسی وضعیت و نقش زنان در این دوره در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فکر و فرهنگ دارای اهمیتی دو چندان می‌باشد. نتایج این تحقیق می‎تواند رویکرد یک حکومت شیعه در قبال زنان و از طرف دیگر نقش آفرینی‎های مستقل زنان در دوره حکمرانی این حکومت را روشن سازد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، محتوا و مصادیق متنوعی از جایگاه زنان در معماری، حکومت، نظام قدرت، مهندسی شهری، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی زنان را استخراج و ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها