بررسی تکنیک‌های معطوف به خشونت علیه زنان در نافرمانی مدنی در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

10.22081/fpq.2023.74668

چکیده

در عصر حاضر با ظهور شبکه‌های اجتماعی، زنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با هدف اثرگذاری بر ذهن و قلب مخاطب مشغول به کنشگری شدند. برخی از آنان باهدف نافرمانی مدنی در راستای مخالفت با احکام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی و رویه حکومتی در فضای مجازی به‌گونه‌ای تولید محتوا می‌نمایند تا با دلسرد کردن زنان نسبت به جمهوری اسلامی و دین اسلام سبب پیوستن به کمپین‌های مخالف به‌خصوص انقلاب زنانه شوند. "انقلاب آتی، انقلاب زنانه است" شعاری است که اکثر زنان فعال در این حوزه به کار می‌برند. یکی از محورهای اصلی فعالیت آنان، خشونت علیه زنان است که علت آن را دین اسلام یا جمهوری اسلامی جلوه می‌دهند.
ازاین‌رو در پژوهش حاضر 50 صفحه اینستاگرامی زنان فعال در این حوزه با روش گلوله برفی شناسایی و پست‌ها و استوری‌های آنان موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش تحلیل مضمون است. شبکه مضامین این پژوهش شامل (1) خشونت خانگی (2) خشونت حکومتی (3) خشونت عمومی می‌باشد. هر یک از مضامین اصلی شامل چند مضمون فرعی است و برای هر یک از آنان مصادیقی ذکر شده است. زنان فعال در این حوزه جهت اقناع مخاطب از تکنیک‌هایی استفاده می‌نمایند؛ در این راستا استخراج تکنیک‌ها در این پژوهش موردتوجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها