عرصه‌های مورد تأکید امام خمینی بر همبستگی اجتماعی

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.74670

چکیده

امروز جامعه‌ایران باهمه مشکلاتی که با آن‌ها روبروست و همه بحران‌هایی که با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند علوم انسانی و اجتماعی است تا در مدیریت و حکمرانی و در حوزه عمومی با بهره‌مندی از بینش جامعه‌شناختی، راهبردهای واقع‌گرایانه و خردمندانه‌ای برای حل مسائل ارائه نماید تا از منازعات مسلکی و فرقه‌گرایانه به انسجام و همبستگی اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی، انسانی و ملی حرکت کند و بر اساس ارزش‌های اسلامی شکاف‌های اجتماعی و نابرابری‌ها و تبعیض‌های مخرب را تعدیل نماید.
تجربه جمهوری اسلامی که توانست به رهبری ولی‌فقیه و همبستگی ملی دست استکبار و استبداد را از ایران کوتاه کند بهترین موقعیت برای مطالعه همبستگی اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی، انسانی و ملی می‌باشد. اینکه امام خمینی برای ایجاد همبستگی بر چه پتانسیل‌هایی تأکیددارند دغدغه این مقاله می‌باشد. در متن زیر پس از مطالعه اجمالی بحث همبستگی اجتماعی به مطالعه سخنرانی‌های امام خمینی (ره) پرداخته‌شده تا ظرفیت‌های همبستگی اجتماعی در نگاه امام آشکار شود. حضرت امام دین مبین اسلام و اتحاد حول اسلام را مهم‌ترین عامل ایجاد همبستگی اجتماعی می‌دانند و در کنار آن عرصه‌های دشمن‌شناسی، مشارکت مردم، جایگاه روحانیت و مناسک جمعی اسلام را به‌عنوان پتانسیل‌های بالقوه همبستگی اجتماعی معرفی می‌کنند. ایشان معتقدند انقلاب اسلامی بر اساس انسجامی که بر محورهای فوق شکل بگیرد اولاً عامل پیروزی انقلاب بوده ثانیاً مایه بقا و پیشرفت انقلاب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها