تحلیل مضمون صفحات انواع کنشگری سلبریتی‌های پرطرفدار ورزشی ایرانی در اینستاگرام

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.76057

چکیده

امروزه بیش از هر عصر دیگری، «شهرت» و «دیده‌شدن» اهمیت یافته و در حیات اجتماعی به یک مسأله تبدیل شده است. با بسط شبکه‌های اجتماعی، تأثیرگذاری و دسترسی‌پذیری سلبریتی‌ها بیش از پیش شده است. آن‌ها از طریق فضای مجازی می‌توانند شهرت خود را تقویت و گسترش بدهند. «سلبریتی ورزشی» یکی از گونه‌های برجسته سلبریتی است که امروزه مطالعات بسیاری را به‌سوی خود جلب کرده است. ورزش مدرن، شکل‌دهنده و گسترش‌دهنده شکل جدیدی از فرهنگ سلبریتی به نام سلبریتی ورزشی است. هدف پژوهش پیشرو، بررسی کنشگری سلبریتی‌های ورزشی به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم فرهنگ شهرت در فضای مجازی بوده است. بر همین اساس جهت تبیین کارکردها و کنشگری سلبریتی‌های ورزشی با استفاده از روش تحلیل مضمون صفحات اینستاگرامی 30 سلبریتی ورزشی پرطرفدار ایرانی بررسی و تحلیل شد. نتیجه‌ای که حاصل شد؛ این است که می‌توان مهم‌ترین کنشگری سلبریتی‌های ورزشی را در «کنشگری حمایت از برند باشگاه»، «کنشگری خودنمایشی»، «کنشگری لاکچری»، «کنشگری اخلاق‌مدارانه»، «کنشگری انتقاد سیاسی» و «کنشگری خیریه و انسان‌دوستانه» دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها