تاریخچه بازنمایی سقط‌جنین در سینمای ایران و جهان

نوع مقاله : اجتماعی فرهنگی ارتباطی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2023.76060

چکیده

اگر نگاهی به تاریخچه و سیر تولید فیلم‌های سینمایی مرتبط با سقط‌جنین بیندازیم، از اولین فیلمی که موضوع سقط‌جنین در آن نقش دارد تا سال 2013، نزدیک به 400 فیلم سینمایی ساخته شده است که در 300 مورد از آن‌ها، سقط‌جنین به‌عنوان موضوع اصلی و محوری پرداخته شده است. نزدیک به 20 مورد از فیلم‌ها در مورد شخصیتی است که ارائه‌دهنده سقط‌جنین بوده و بیش از 40 مورد از فیلم‌ها به‌عنوان یک موضوع محوری به سقط‌جنین پرداخته‌اند. همچنین بالای 20 عدد نیز این موضوع را از نگاه دینی و سیاسی در فیلم خود مورد داستان‌سرایی قرار داده‌اند. هم‌زمان با شروع و رشد صنعت سینما، موج اول فمینیستی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد و برای تحقق خواسته‌های خود سعی در گفتمان سازی و ایجاد خواست اجتماعی کردند. عمده خواسته فمینیست‌های موج اول اعطای حقوق مدنی و سیاسی مانند حق رأی به زنان بود و علت سلطه مردان بر زنان را تأثیرات محیطی؛ مانند نبود آموزش می‌دانستند. برابری زن و مرد از نگاه صاحب‌نظران اولین جنبش‌های فمینیستی مانند مری ولستون کرافت و جان استوارت میل در حقوق مدنی خلاصه نمی‌شد بلکه آن‌ها ادعای برخورداری زنان از آزادی‌های جنسی مانند حق طلاق، جلوگیری از بارداری و حق سقط‌جنین را نیز خواستار بودند.

کلیدواژه‌ها