بررسی عناصر پایداری ارتباط میان فردی در قرآن و روایات

نوع مقاله : فلسفی کلامی

چکیده

چکیده:
ارتباطات میان فردی، از جمله گسترده­ترین ارتباطات انسانی است و در این بین، آنچه از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار بوده و مورد تحقیق در این مقاله قرار گرفته است؛ عناصر پایداری ارتباطات میان فردی است که با توجه به آموزه­های اصیل اسلامی، در قرآن و روایات بررسی شده است. روش تحقیق ما در این نوشتار، توصیفی تحلیلی بوده و از بین حجم گسترده روایات معصومین : پیرامون نحوه ارتباطات انسانی، عناصر پایداری بیان شده است. گزینش دوست، آزمایش دوست، ادای حقوق متقابل، اهل حلم و صبر، کنترل کلام، رعایت انصاف، سودمند و مفید بودن، حفظ و رعایت حریم، محبت قلبی، اعلام محبت، درک محبت، اهل احسان بودن، حسن خلق، گذشت از لغزش­ها، پوشاندن عیب، عذرتراشی و پذیرفتن عذر، حسن ظن عناصری است که از دل روایات و آیات، استخراج شده است.این عناصر، به صورت نظام­مند و در کنار یکدیگر، زمانی تضمین کننده پایداری ارتباطات میان فردی است که حلقه اتصال با عنصر اصلی و باقی، - خدا- حفظ شود.
 

کلیدواژه‌ها