جایگاه عدالت در تمدن‌سازی از منظر فارابی، امام(ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشجوی ارشد

چکیده

 
حرکت جهان به سمت حکومت واحده براساس نوع تکوین تمدن­ها باعث شده است که هر تمدنی برای خود یک تئوری را ارائه بدهد تا بتواند بر تمدن­ها غلبه پیدا نماید. تفاوت در منشا شکل­گیری تمدن­ها باعث تعاریف متعدد از تمدن شده است. تمدن اسلامی برای معرفی خود امروزه در قالب انقلاب اسلامی با شعار گسترش عدالت در جهان پرچمدار نهضت اسلامی شده است که در میان متفکران اسلامی، فارابی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری یک نگاه همگرا در جهت تولید فکر و اندیشه برای تمدن­سازی دارند که بر اساس چارچوب نظری علل اربعه که در این نوشتار استفاده شده عدالت به عنوان عنصر و شاخصه اصلی تمدن اسلامی در اندیشه این سه متفکر اسلامی جریان دارد و مفاهیم دیگر مانند آزادی و امنیت و ... در کنار عدالت معنا پیدا می­نمایند.
در علت مادی همه سازه­های تمدنی و امکانات مادی به صورت عادلانه تقسیم و توزیع می­شوند و سازمان­ها و نهادهای جامعه که علت صوری محسوب می­شوند باید عادلانه و هم­سو با مبانی عدالت عمل نمایند و فاعلین تحقق تمدن نیز دارای صفت عدالت هستند و غایت تمدن نیز با رسیدن به عدالت، موجب سعادت و هدایت فرد و جامعه می­شود. مساله این نوشتار جایگاه عدالت در تمدن سازی از منظر فارابی، امام(ره) و مقام معظم رهبری است که براساس علل اربعه به تفصیل آن می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها