بررسی توصیفی روابط فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مسیحیان روستای فهره (استان لرستان)

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69881

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی توصیفی روابط فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مسیحیان روستای فهره (استان لرستان) می‌پردازد. در این پژوهش روابط فرهنگی و اقتصادی و میزان تعاملات و ارتباطات بین پیروان این دو دین الهی و آداب‌ورسوم اجتماعی آنان از قبیل مراسم مذهبی و دینی و دادوستد مالی و اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این مقاله مصاحبه‌ای بوده و برای مصاحبه باکسانی که در این زمینه اطلاعات کافی داشته‌اند به روستای فهره مراجعه شده و پس از هماهنگی‌های لازم، مصاحبة حضوری توسط نویسنده انجام‌گرفته است. در برخی موارد برای مطالعة تعاملات بین مسلمانان و مسیحیان به کتاب‌ها و در موارد فرهنگی و اقتصادی به مصاحبه رجوع شده است. از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش می‌توان به روابط عمیق و مسالمت‌آمیز مسیحیان و مسلمانان در روستا پرداخت که می‌توان به دادوستد مالی و شرکت در مراسم جشن عروسی یکدیگر پرداخت که در تاریخ اجتماعی روستا، دارای اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها