دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر

نوع مقاله : تاریخی اسلامی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2019.69884

چکیده

علامه امینی(ره) از علمای بزرگ شیعه در قرن (14 ه.ق) می‌باشد که تحقیقات دامنه‌داری انجام داده است؛ و به اصل ولایت و امامت و محوری بودن آن دست‌یافت. او محققی است که بعدها حقایقی را از تاریخ خاک گرفته بیرون کشید و موجب روشنی تاریخ و چراغ هدایت همگان گردید. در دیدگاه علامه امینی(ره) به فلسفه نظری، تاریخ موجب قیام در مقابل باطل و دفاع از حق و حقیقت می‌شود که به‌سوی کمال بشری حرکت می‌کند. وی آغاز و منشأ خلقت و تاریخ را الهی و سیر حرکت تاریخ را به‌سوی منشأ الهی و دارای مبدأ و معاد می‌داند. به نظر ایشان مالک حقیقی در جهان خداوند است که تاریخ را تحت مشیت خویش هدایت می‌کند و آنچه را که در تاریخ باید ماندگار شود، موردعنایت قرار می‌گیرد تا همچنان باقی بماند. ایشان دین، مذهب و نوابغ را در تاریخ بسیار اثرگذار می‌داند.