تحولات بینشی برای نقش‌آفرینی مردم در دولت سازی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : سیاسی

نویسنده

دانشگاه

10.22081/fpq.2021.72080

چکیده

پژوهش حاضر دنبال پاسخ به این سؤال است که تحولات بینشی برای نقش‌آفرینی مردم در دولت سازی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟، در این تحقیق تلاش شده با بررسی آراء، نظرات و تألیفات معظم له، تحولات بینشی برای نقش‌آفرینی مردم در دولت اسلامی را استخراج و شرایط آن را طبقه‌بندی و این چهارچوب‌های طبقه‌بندی‌شده، ساماندهی شود تا بتوان چهارچوب مفهومی کامل و جامعی برای نقش‌آفرینی مردم در دولت سازی اسلامی را تبیین کرد. از مسائل اصلی دولت اسلامی، نقش‌بینشی مردم در دولت سازی است؛ لذا با توجه به بیانات و مکتوبات و سایر آثار مقام معظم رهبری در نظرات و آراء نهفته معظم له این مسئله را در محورهای؛ باور به خدا و امدادهای الهی، باور به‌درستی راه و هادیان آن، باور به هدف و غایت، باور به داشته‌های خود و باور به ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلاب؛ بررسی و برای دستیابی به نتیجه موردنظر به شکل روشمند و اصولی، تبیین و تشریح خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها