کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
نظام‌های سیاسی در تفسیر سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، دی 1395، صفحه 93-118

محمد باقر نقوی