نمایه نویسندگان

ا

 • ایزدپناه، طیبه بررسی تغذیه از منظر اسلام، در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 5-34]
 • افشاری، علی رضا آسیب شناسی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 137-160]
 • اکرمی فر، مهدیه خوانشی فلسفی از تأثیر ماده بر نفس در روایات کافی [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 165-188]
 • امامی، محمد کارکردهای امام در جامعه از منظر روایات امام رضا7 [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 107-134]

ب

 • بایرامی، حمید معنویت، عدالت و عقلانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 5-34]
 • بحرانی، حوراء مباحث معرفتی تاریخ از دیدگاه آیت‌الله معرفت [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 29-60]
 • بختیاری، علی تحلیل موضوعی- مضمونی معاهدات در سوره توبه [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 81-106]
 • بهرامی، مهدی حلقه ‎های میانی الگوی عملیاتی دولت سازی اسلامی [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 189-241]

پ

 • پردل، محمد جواد جستاری تاریخی درباره ریشه‎های پیدایش بداء [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 61-80]

ت

 • تفرجی شیرازی، زهرا مبانی عقلی در تفسیر آیه شریفه «شهدالله» [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 5-28]

ج

 • جامه بزرگ، مصطفی تقابل علمی شیخ ابراهیم قطیفی (م 950 ق) و محقق کرکی (م 940 ق) [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 141-162]

ح

 • حسینی، سیده فاطمه چیستی بررسی انتقادی در مطالعات تاریخی و ابعاد آن [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 5-28]

خ

 • خیاطی، محمد جایگاه سیاسی و اجتماعی مسیحیان در قلمرو حکومت فاطمیان [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 163-202]

ر

 • رحمتی، سید مهدی بررسی تطبیقی مبانی عقلی «ذبح فرزند ابراهیم» در الهیات مسیحی و الهیات اسلامی [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 29-56]
 • رستمیان، محمد ماهواره‎ ها و انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 135-164]
 • روانبخش، محمد حسین بررسی عقلی آموزه تعارف الارواح از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 137-164]

ش

 • شرف الدین، سید محمد مهدی بازخوانی اندیشه اجتماعی و فلسفی لایب نیتس در آیینه آثار پژوهشی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 161-184]
 • شهبازی، محمد سعید بررسی عملکرد قوه خیال در تجربه‌های دینی و کشف و شهودهای غیرمبتنی بر احساس [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 81-110]

ط

 • طهماسبی، سیده فاطمه رد شبهه محیط زدگی احکام قرآن با تأکید بر کتاب «نقد قرآن» [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 57-80]

ظ

ف

 • فلاح زاده، رضا نهاد مذهبی وقف و کارکرد خدمات اجتماعی آن در دوران قاجار [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 113-140]

ک

 • کاویانی، محمد بررسی تطبیقی جایگاه و نقش قوه‌ی مصوّره و سلول‎های بنیادین در اندام سازی بدن [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 111-136]

م

 • محقق ورسی، مرتضی اصول و راهکارهای حلال بینی رسانه ‎ای در فضای مجازی؛ مورد مطالعه کاربران جوان ایرانی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 106-136]
 • محمدپور، رضا نقاط اشتراک و وجوه سازگاری نظریه ولایت فقیه با اندیشه سیاسی زیدیه یمن [دوره 14، شماره 48- زمستان 1400، 1400، صفحه 35-80]
 • مرادی نسب، فاطمه بررسی بازنمایی فرزندآوری در فضای اینستاگرام از منظر نشانه شناسی گفتمانی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 67-106]
 • میرزایی، ابوالفضل غالیان سیاسی و تأثیر آنان بر میراث حدیثی شیعه [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 81-112]
 • مشکاتی، صادق منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 185-205]
 • موسویان اصل، مریم مقایسه تطبیقی مفهوم مادر در سینمای دهه 60 و دهه 90 [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 35-66]