نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، محمد فاضل پیامدهای بازی‎های دیجیتالی نقش‎آفرینی برخط [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 147-178]
 • آل غفور، سید جلال مؤلفه‌های توسعه سیاسی در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 6 - بهار 1389، 1389، صفحه 9-31]

ا

 • ابراهیمی، احمد بررسی مقایسه‌ای تجربه‌گرایی از دیدگاه کواین و علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 87-112]
 • ابراهیمی کرچی، ایمان عوامل بینشی و گرایشی پیشرفت فرهنگ از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 37-64]
 • اثیمی نیسیان، محمد علی نظریه ولایت‌فقیه در فقه اهل سنت [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 121-138]
 • احمدی، سید مصطفی بررسی انتقادی تقریر خودگرایانه از اخلاق اسلامی [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 5-26]
 • احمدی، قاسم بررسی ساختاری ـ مضمونی دلالت‌های سیاسی سوره مبارکه انفال [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 31-62]
 • احمدزاده، رضا تحلیل مضمونی ویژگی‌های جهاد در آیات قرآن کریم [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 53-104]
 • ارجینی، مجتبی نقد دیدگاه علامه مجلسی در باب جسمانیت ملائکه با تمسک به آراء علامه طباطبائی [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 63-88]
 • ایزدپناه، طیبه بررسی تغذیه از منظر اسلام، در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 5-34]
 • ایزدپناه، فاطمه بررسی نقش گروه‌های بانفوذ در مدینه (61 تا 132 هجری) [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 101-121]
 • اسدی، حسن بررسی تحلیلی- انتقادی مهمترین زمینه‎ای گرایش فلاسفه غربی به برهان انباشتی بر اثبات وجود خدا [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 55-74]
 • اسدی، حمیدرضا بررسی مقایسه‎ای دولت مطلوب در اندیشه آیت الله نائینی و امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 63-92]
 • اسدی، محمد باقر حکم فقهی اولی ائتلاف دولت اسلامی با دول غیر اسلامی [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 149-176]
 • اسدی پیری، زهرا چالش‌های امنیتی و نظامی در دولت اسلامی و راه‌کارهای برون‌رفت از آن [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 105-134]
 • اسفندیار، علی جایگاه شناسی مخاطب امروزین در تبلیغ تعاملی با تأکید بر هویت‌ مخاطب تجاری و دینی [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 75-98]
 • اسم خانی، شکوفه بررسی مبانی نظری سعادت از دیدگاه توماس آکوئیناس [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 131-152]
 • افشاری، علی رضا آسیب شناسی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 137-160]
 • افشاری کرمانی، محمد حسین طراحی آینده بر اساس روش تحلیل لایه ‎های علّی (CLA) [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 133-156]
 • اکبری، محمد جواد نقش اعتقاد به صفات ذاتی خداوند بر سبک زندگی [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 157-180]
 • اکرمی فر، مهدیه خوانشی فلسفی از تأثیر ماده بر نفس در روایات کافی [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 165-188]
 • ایلیاتی، محمد نقد و بررسی دلالت‌های رئالیسم انتقادی بسکار در مسئله علم و دین با تکیه بر آرای اندیشمندان معاصر [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 59-84]
 • امیری سروری، قادر نقد نظریه نیچه درباره‌ی حقیقت [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 105-128]
 • انتظاری، احسان نقد و بررسی مهم‌ترین رویدادهای دوران حکومت خلیفه دوم [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 139-169]
 • انصاری مقدم، علی انسان اجتماعی مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی و دلالت‎های آن در گونه شناسی کنش اجتماعی [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 99-132]
 • اولیایی ترشیزی، منیره بازنمایی ارتباط والدین با فرزندان جوان، مطالعه انتقادی فیلم «کوچه بی‎نام [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 5-33]

ب

 • بحرانی، حوراء مباحث معرفتی تاریخ از دیدگاه آیت‌الله معرفت [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 29-60]
 • برهمند، سید حبیب الله اختلاف حکماء و متکلمین درتفسیر معنای قدرت [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 159-186]
 • بطحایی، سید حمیدرضا منطق پویایی تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 123-150]
 • بلاغی، محمدحسین دیدگاه اخباریان در مورد کارکردهای مختلف عقل در مباحث دینی [دوره 8، شماره 23 - پاییز 1394، 1394، صفحه 29-51]
 • بهاری هجدکی، زهره امکان سنجی تطبیق مبانی هستی شناختی نظریه تحول انواع و مبانی هستی شناختی حکمت متعالیه [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 33-54]

پ

 • پردل، محمد جواد جستاری تاریخی درباره ریشه‎های پیدایش بداء [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 61-80]
 • پیروزی، عنایت انحرافات فکری غیر شیعی عصر امام عسکری(ع) و نحوه مواجهه امام(ع) با آنها [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 113-138]
 • پیمان جو، میثم بررسی انتقادی رابطۀ علم و دین در وضعیت پست ‎مدرن [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 159-187]
 • پنجتنیان، سید علی بررسی فقهی حق شهروندان در انتخاب و نظارت بر مسئولین [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 111-132]
 • پورمند، صالح بررسی ظرفیت‎های راهبردی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تقویت شیعیان جمهوری آذربایجان [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 57-110]

ت

 • تات اسدی، انسیه تحلیل معناشناختی بعث و حشر از نگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 31-52]
 • ترک بیات، فریبا وضعیت اقتصادی یهودیان در دویست سال خلافت عباسی [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 87-99]
 • تفرجی شیرازی، زهرا مبانی عقلی در تفسیر آیه شریفه «شهدالله» [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 5-28]
 • تقی زاده، مجید «بایسته‎ های» امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه در فرایند تکاملی انقلاب، با تأکید بر گام دوم انقلاب [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 119-148]

ث

 • ثنائی، محمد رابطۀ دو سویه معرفت با حب و بغض از منظر علامه طباطبایی(ره) و امام خمینی(ره) [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 124-157]

ج

 • جامه بزرگ، مصطفی تقابل علمی شیخ ابراهیم قطیفی (م 950 ق) و محقق کرکی (م 940 ق) [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 141-162]
 • جاوید، سمیه نقش شریعت در تکامل قوای نفس [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 85-110]
 • جباران، رباب مفهوم‌شناسی سبک زندگی انسان منتظر [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 85-118]
 • جعفری فخیم، رضا کارکرد اخلاقی زبان دین در نگاه بریث ویت [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 139-154]

چ

 • چراغی، میلاد بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانون گذاری دولت اسلامی [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 175-193]

ح

 • حیدری، مریم بسترهای سیاسی، اجتماعی نگارش ناسخ التواریخ [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 141-165]
 • حیدری شهرضا، عبدالله بررسی و نقد مدعا و ادلۀ خودگرائی روان‎شناختی [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 27-58]
 • حسینی، سیده فاطمه چیستی بررسی انتقادی در مطالعات تاریخی و ابعاد آن [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 5-28]
 • حسینی، فاطمه بررسی آیه تطهیر در تفاسیر شیعه و سنی [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 5-24]
 • حسینی زاده، فخرالسادات نقش عقل در تحصیل سعادت از منظر علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 5-30]
 • حسینی سیرت، سید مصطفی بررسی مفهوم ساختار اجتماعی در اندیشه اندیشمندان علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 179-209]

خ

 • خیابانی، سحر بررسی تطبیقی عالم مثال و برزخ [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 75-100]
 • خادم، حمزه ساختار و روابط حاکم برآن با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 5-30]
 • خیاطی، محمد جایگاه سیاسی و اجتماعی مسیحیان در قلمرو حکومت فاطمیان [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 163-202]
 • خسروی کارشک، زهرا بررسی مبانی معرفتی نظریه اجتماعی هربرت مارکوزه [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 35-55]
 • خسروی لرگانی، محمد فرصت‎ها و چالش‎های جنبش اسلامی پاکستان در عصر بیداری اسلامی [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 165-196]
 • خلیلی، فریبا بررسی نقش عقل در معرفت‎شناسی از منظر علامه طباطبایی(ره) [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 155-180]
 • خواجه، ابوذر مقایسه تاریخ و سیره رسول خدا9 در رابطه با اموات در سه کتاب کافی کلینی، صحیح مسلم و سنن ترمذی [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 29-45]

د

 • داودی، علی بررسی انتقادی رابطۀ اخلاق و حقوق در مدرنیته [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 43-64]
 • دهقان آلانق، خدیجه دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 169-188]

ر

 • رایجی، محمد سرکوب‌گری تمدن به قرائت فروید [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 195-213]
 • رایطی، سهیل کیفیت تقریر استفاده از قواعد فقهی به عنوان معیار در حوزه نظارت دولت بر تغییرات جمعیتی در کشور اسلامی [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 197-216]
 • رباطی، ابوالفضل مناسک، فربهی، پیامدها، پدیدارشناسی، علل و زمینه‎ها. [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 65-92]
 • رجالی، ام البنین مقایسه تطبیقی روایت هالیوودی نوح با روایت قرآنی آن [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 115-146]
 • رحمتی، سید مهدی بررسی تطبیقی مبانی عقلی «ذبح فرزند ابراهیم» در الهیات مسیحی و الهیات اسلامی [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 29-56]
 • رستمی، امیر بهادر بررسی مناسبات سفیانیان با قبایل جزیره العرب [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 57-86]
 • رضائیان، نجمه نقش صحابه در تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان پیامبر(ص) [دوره 9، شماره 25- بهار 1395، 1395، صفحه 5-34]
 • رنجبران، مهدی مبانی فقهی تأمین رفاه عمومی، سطح گشایش در دولت اسلامی [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 177-203]
 • رنجبر تیلکی، طوبی ازدواج و حقوق خانواده در دوره ساسانی [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 149-178]
 • رهبری، نسرین راهبرد حکومت ممالیک در قبال تشیع [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 123-139]
 • روانبخش، محمد حسین بررسی عقلی آموزه تعارف الارواح از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 137-164]

ز

 • زاد هوش، مهدی بررسی دیدگاه‌های مختلف در باب ولایت‌فقیه و امکان‌سنجی جعل ولایت برای فقیهان متعدد در امر و زمان واحد [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 93-120]
 • زحمتکشان، جلال اختیارات دولت اسلامی درصورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 5-34]

س

 • سیدی آقاملکی، سید روح الله اجتهاد شیعی و روش‌شناسی فقه اجتماعی [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 27-44]
 • سلیمانی، معصومه نقش عنصر تواضع در شکل‌گیری و تقویت ارتباطات میان فردی از منظر آیات و روایات [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 119-138]
 • سلیمانیان، سحر نقد و بررسی شبهات کتاب نقد قرآن مبنی بر برتری جویی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانیان، سحر نقد و بررسی شبهات کتاب نقد قرآن مبنی بر برتری جویی پیامبر اسلام(ص) [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 5-30]
 • سمتی، محمد هادی بررسی عرصه‌ها و حوزه‌ها و وظایف حوزه، روحانیت و دولت در تربیت سیاسی از دیدگاه شهید صدر [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 165-190]
 • سهیلی، محمد وحید گونه شناسی جامعه شناختی انواع خانواده از منظر خواجه نصیر الدین طوسی [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 151-174]

ش

 • شجریان، مهدی تقوی جامع‌ترین صورت خردورزی در قرآن کریم [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 5-22]
 • شریعتی فیروز آباد، محمد هادی بررسی تطبیقی روش معناشناسی قومی ـ فرهنگی در شناخت مفاهیم قرآنی [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 5-36]
 • شرف الدین، سید محمد مهدی بازخوانی اندیشه اجتماعی و فلسفی لایب نیتس در آیینه آثار پژوهشی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 161-184]
 • شریفی شکوه، زینب وضعیت فکری و فرهنگی ایران در عصر قاجار [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 127-148]
 • شهبازی، محمد امین بررسی انتقادی دین از دیدگاه هانس کونگ با توجه به آراء آیت الله جوادی آملی [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 89-116]
 • شهبازی، محمد سعید بررسی عملکرد قوه خیال در تجربه‌های دینی و کشف و شهودهای غیرمبتنی بر احساس [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 81-110]
 • شهباز بروجنی، سمیه بررسی عوامل جامعه‌شناختی بر نگرش نسبت به لباس روحانیت در تجربه زیسته همسران طلاب [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 91-122]
 • شهریاری شاد، محمد موانع اجرای حکم فقهی شورش و بغی در عصر حاضر [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 139-174]

ص

 • صادقی، رسول بررسی انتقادی کاربست نظریه اقتدار وبر در تحلیل انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 65-90]
 • صالحی، رضوان واکاوی و پاسخ به شبهات مربوط به معاد بر اساس کتاب نقد قرآن [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 31-62]
 • صبرآمیز، حمید بررسی نظریه استکمال نفس از دید ریچارد سوئین برن [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 111-138]
 • صفری، عباس رابطه ایجاد تمدن نوین و تاریخ در اندیشه آیت الله خامنه ‎ای [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 31-68]
 • صلاحی جهرمی، محمد جواد جایگاه علم دینی در تمدن اسلامی از منظر دکتر داوری اردکانی [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 59-83]

ض

 • ضرابی، فاطمه بررسی چگونگی رشد عقلانیت در فلسفه اسلامی بر پایه مبانی حکمت اشراقی سهروردی [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 113-130]

ط

 • طاهری، صدیقه عالم مثال، رنگ‌ها، هانری کربن، روش‌شناسی تأویلی، خیال فعال. [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 165-194]
 • طهماسبی، آسیه سیره نگاران عصر اموی [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 23-55]
 • طهماسبی، سیده فاطمه رد شبهه محیط زدگی احکام قرآن با تأکید بر کتاب «نقد قرآن» [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 57-80]

ع

 • عالی زاده، مریم بررسی حقوق مخاطب از منظر رسول اکرم(ص) [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 31-58]
 • عبدیانی، نرجس طرح مدینه فاضله فارابی [دوره 3، شماره 7 - تابستان 1389، 1389، صفحه 11-34]
 • علم هدایی، سیدمحمدرضا جایگاه یقین در ایمان از منظر علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 23 - پاییز 1394، 1394، صفحه 5-28]

غ

 • غازی اصفهانی، مریم مطالعه انتقادی ترمینولوژی ارتباطات میان فرهنگی در دائره‌المعارف بین‌المللی ارتباطات مبتنی بر نظریه قرآنی تعارف [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 157-186]
 • غروی، علی رضا تاریخ‌گذاری آیات سوره مزمل [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 5-27]

ف

 • فاطمی تبار، جواد بررسی مؤلفه‌های پست مدرن [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 33-64]
 • فرج اللهی، سارا بررسی راهبردهای جنگ اقناعی صفحه اینستاگرامی شبکه بی‎بی‎سی فارسی در موضوع کرونا در ایران [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 131-164]
 • فضل اله نژاد بهنمیری، محمد هادی عقل اخلاقی از منظر دو حکیم رازی [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 85-104]
 • فقیهی، سید حسن آثار اخلاقی حفظ حرمت انسانی [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 1-32]
 • فلاح زاده، رضا نهاد مذهبی وقف و کارکرد خدمات اجتماعی آن در دوران قاجار [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 113-140]

ق

 • قاسمی اسفاد، مهدی معرفی و واکاوی پژوهش‌ها در زمینه‌ی وضعیت اجتماعی روحانیت [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 175-204]
 • قاضی خانی، خدیجه بازنمایی تاریخ صدر اسلام در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس استان قم [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 83-99]
 • قدک، سجاد تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره) در فقه قانون‌گذاری [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 135-164]
 • قربانی لاریچه، زهرا الزامات امدادگری فرهنگی دین پایه از منظر سازمان [دوره 13، شماره 42- تابستان 1399، 1399، صفحه 93-130]
 • قهرمانی، سعید تحولات بینشی برای نقش‌آفرینی مردم در دولت سازی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 5-30]

ک

 • کارگر، محمود جایگاه عدالت در تمدن‌سازی از منظر فارابی، امام(ره) و مقام معظم رهبری [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 149-174]
 • کاظمی، مرضیه بنی‌امیه و روایات وارده در ذم آن‌ها [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 25-48]
 • کیان، مرتضی تاریخ صائبه در عصر معصومان(ع) [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 5-22]
 • کاویانی، محمد بررسی تطبیقی جایگاه و نقش قوه‌ی مصوّره و سلول‎های بنیادین در اندام سازی بدن [دوره 14، شماره 47- پاییز 1400، 1400، صفحه 111-136]
 • کاوند، محمد بازخوانی سیره فرهنگی امام حسن مجتبی(ع) در کتب اربعه شیعه [دوره 10، شماره 29 - بهار 1396، 1396، صفحه 49-81]
 • کاوند، معصومه بررسی پیامدهای فرهنگی عملکرد صحابه در دوران حکومت امیرالمؤمنین ع [دوره 9، شماره 25- بهار 1395، 1395، صفحه 35-56]
 • کبیری، زینب جلوه ‎های کرامت انسانی در سبک زندگی امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 187-206]
 • کیخا، محمدرضا زمینه‌های تاریخی اجتماعی پیدایش و شیوه مدیریت حکومت سید شفتی [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 59-86]
 • کردی، زینب تبیین حقیقت شرط «قدرت بر تکلیف» [دوره 11، شماره 34- تابستان 1397، 1397، صفحه 100-124]
 • کرمی نژاد، احمد مقایسه نسبت فرد و جامعه در اندیشه علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی [دوره 11، شماره 36- زمستان 1397، 1397، صفحه 5-32]
 • کشفی، سید احمد هدف و غایت حرکت انقلاب اسلامی و اهمیت شکل‌گیری دولت اسلامی با توجه به اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 5-30]
 • کوشکی زمانی، حمید درآمدی بر پیامدهای افزایش ارتباطات میان فردی مجازی در روابط خانوادگی [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 5-26]

ل

 • لطفی، محمد وجوه تمایز و تشابه نقش ایران در مقایسه با کشورهای عربستان، قطر و ترکیه در تحولات سیاسی 2016-2011 مصر [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 175-198]

م

 • میثمی، محمد الزام سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 5-30]
 • محدثی، کاظم علل و عوامل سرانجام شیخ فضل‌الله نوری [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 31-52]
 • محقق ورسی، مرتضی اصول و راهکارهای حلال بینی رسانه ‎ای در فضای مجازی؛ مورد مطالعه کاربران جوان ایرانی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 106-136]
 • محمدی، اکبر بررسی ساختاری- مضمونی دلالت‌های سیاسی سوره مائده [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 5-30]
 • محمدی، سیده صفوراء رویکردی نوین به مبانی فقهی شیوه تولید قدرت در دولت اسلامی [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 69-94]
 • محمدی، فاطمه سیر تاریخی حکومت آل‌بویه [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 149-171]
 • محمدی احمد آباد، مائده بازتاب اخبار مرتبط با امیرالمؤمنین (ع) در سیره نگاری ابن شهاب زهری [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 73-98]
 • محمودی، معصومه فلسفة اسلامی (هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی) به مثابة زیرساز الگوی مدیریت راهبردی فرهنگی [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 23-42]
 • مختاری، مصطفی نقش مبدئیّت نفس در صدور فعل اخلاقی از منظر علامه طباطبائی و شاگردان ایشان [دوره 13، شماره 44- زمستان 1399، 1399، صفحه 129-158]
 • مرادی نسب، فاطمه بررسی بازنمایی فرزندآوری در فضای اینستاگرام از منظر نشانه شناسی گفتمانی [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 67-106]
 • میرزایی، ابوالفضل غالیان سیاسی و تأثیر آنان بر میراث حدیثی شیعه [دوره 14، شماره 45- بهار 1400، 1400، صفحه 81-112]
 • مستأجران، مهدی نسبت آسیب‌های هیئت‌های مذهبی با تغییرات فرهنگی سه دهه گذشته جامعه (مطالعه موردی هیئت مکتب الحسین اصفهان) [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 139-160]
 • مشکاتی، صادق منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 185-205]
 • مظاهری، علی رضا نقش فطرت در جهت‌دهی مدیریت سیاسی اسلام از منظر آیات و روایات [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 95-118]
 • مکرمی، عباس تحولات اخیر خاورمیانه و فرصت‌های محیط امنیتی ایران [دوره 6، شماره 16- زمستان 92، 1392، صفحه 171-203]
 • مکرمی، عباس تحولات اخیر خاورمیانه و تهدیدات محیط امنیتی ایران [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 133-164]
 • ملائی، رسول دولت اسلامی و سنجش میزان تاثیر آن در ایجاد تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 11، شماره 35- پاییز1397، 1397، صفحه 35-68]
 • مهدیه نجف آبادی، حکیمه جریان شناسی انتقادی شبهات مطرح علیه تشیع در سه شبکه فارسی زبان ماهواره کلمه، نور، وصال حق [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 86-114]
 • مهراب، سعید ویژگی های عدم و حلّ پارادوکس های آن [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 65-86]
 • موسوی، ریحانه واقع‌گرایی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی در تفاسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت [دوره 12، شماره 37- بهار 1398، 1398، صفحه 53-84]
 • موسویان اصل، مریم مقایسه تطبیقی مفهوم مادر در سینمای دهه 60 و دهه 90 [دوره 14، شماره 46- تابستان1400، 1400، صفحه 35-66]
 • مولایی، صادق تأملی جامعه شناختی بر عوامل گرایش به طلاق در دهه اخیر ایران [دوره 12، شماره 38- تابستان1398، 1398، صفحه 45-74]

ن

 • نجف آبادی پور، مهدی تاثیر ممالیک بحری بر اقتصاد جهان اسلام و نظام بین‎الملل [دوره 11، شماره 33- بهار 1397، 1397، صفحه 101-126]
 • نجف پور، شهریار جهانى شدن و امنیّت فرهنگی جمهورى اسلامى ایران [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 119-174]
 • نصیری پویا، هادی عزت ملی در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 13، شماره 43-پاییز1399، 1399، صفحه 69-92]
 • نصیری نیا، مرتضی بررسی توصیفی روابط فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مسیحیان روستای فهره (استان لرستان) [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 87-112]
 • نقوی، محمد باقر نظام‌های سیاسی در تفسیر سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 9، شماره 27 - پاییز 1395، 1395، صفحه 93-118]
 • نیکی، محمد مهدی بررسی تطبیقی شخصیت رسول اکرم(ص) از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 47-72]
 • نیک خصال، ابوالفضل نقد و بررسی روضه‌های مداحان معروف ایرانی در محرم سال 1441 هجری قمری، مطابق با 1398 شمسی [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 5-36]
 • نیک زاد، محمد حسین تحلیل و بررسی فلسفی نظریه بیگ‌بنگ و دلالت‌های الهیّاتی آن [دوره 13، شماره 41 - بهار 1399، 1399، صفحه 117-158]
 • نیک سخن، علی رضا دلایل حیرت شیعه در غیبت صغری [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 131-148]
 • نوریان، رضا سیره امیر مؤمنان علی(ع) در مواجهه با پیروان ادیان دیگر [دوره 10، شماره 30 - تابستان 1396، 1396، صفحه 99-130]
 • نوری گلجائی، عبدالله بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق و سوریه براساس نظریه پخش [دوره 10، شماره 32- زمستان 1396، 1396، صفحه 31-56]

و

 • وحیدی، غلام رضا آسیب‌شناسی استفاده افراطی از موسیقی در آئین عزاداری امام حسین(ع) در عهد قاجار و امتداد آن در عصر حاضر [دوره 12، شماره 39-پاییز1398، 1398، صفحه 37-57]

ه

 • هادی پور، محمدعلی دلالت‌های نظریات عدم مغایرت و مطابقت در فقه دولت اسلامی [دوره 12، شماره 40-زمستان1398، 1398، صفحه 191-217]

ی

 • یاقوتی، باقر قلمرو دین و زوایای ایمان از نظر اگوستین [دوره 9، شماره 26 - تابستان 1395، 1395، صفحه 153-174]
 • یوسفی، محدثه بازی و تربیت کودک (نگاهی اسلامی به تربیت کودک از طریق بازی) [دوره 9، شماره 28 - زمستان 1395، 1395، صفحه 161-195]
 • یوسفعلی تبار، محمد بررسی جریان شناسانه زمینه معرفتی ماکس وبر [دوره 10، شماره 31 - پاییز 1396، 1396، صفحه 57-83]